Page 6 - Hindenhof - Oosteinde Scherpenzeel
P. 6

 Levendige buurt aan het Oosteinde
Het voormalige Verba-terrein aan het Oosteinde wachtte op een nieuwe invulling. De gemeente Scherpenzeel juicht het toe dat, met de ontwikkeling van Hindenhof, dit deel van het dorp een invulling krijgt die het verdient.
Door het realiseren van nieuwe woningen op een al bestaande locatie - een zogeheten inbreiding - komen meer woningen terug en dat heeft een gunstig effect. Scherpenzelers met een wens voor een nieuwe woning krijgen zo een kans om hun droom te verwezenlijken en ook nieuwe inwoners geven ons dorp een fijne impuls.
Door een lichte bevolkingsgroei kunnen nog meer inwoners genieten van onze royale voorzieningen voor nu en in de toekomst.
Met de negen energiezuinige woningen van Hindenhof dragen we ook bij in de verduurzaming van ons groene dorp. Het is goed voor de kwaliteit van de leef- omgeving en die is hoog in Scherpenzeel. En dat is een van de redenen waarom onze gemeente een geliefde woonplek is.
Door een gebied met een overbodige functie zo om te vormen ontstaat een mooie aanvulling van de al bestaande bebouwing. Zoals de tekeningen laten zien, passen de woningen prima in het straatbeeld. Ook legt de gemeente nog dit jaar een speeltuin aan voor jongere kinderen op het doodlopende stuk van het Oosteinde. Zo wordt het sluitstuk van deze straat een levendige buurt.
Wethouder IzaƤk van Ekeren (o.a. woningbouw) van gemeente Scherpenzeel
 04   4   5   6   7   8