Page 41 - Hindenhof - Oosteinde Scherpenzeel
P. 41

      De werkzaamheden die niet door of via de bouw- onderneming worden uitgevoerd (bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daarnaast worden in uw (koop-/)aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd waarvan de garantie is beperkt of die ervan uitgesloten zijn.
De door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden gelden onverkort, ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenig- baar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
Disclaimer Hindenhof
Deze sfeerbrochure is met uiterste zorg samengesteld en is bedoeld om de sfeer van het project te visualiseren. Alle gebruikte perspectieftekeningen en plattegronden geven een impressie weer. De sfeerbrochure maakt nadrukkelijk geen onderdeel uit van de contractstukken en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
          39


   39   40   41   42   43