Page 40 - Hindenhof - Oosteinde Scherpenzeel
P. 40

  38
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling
De woningen van Hindenhof worden gebouwd conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Deze regeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen en zet zich in om de kwaliteit van nieuwbouw- koopwoningen te verbeteren. Voordat een bouwonderneming deelnemer kan worden toetst Woningborg de onderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. De tekeningen en technische omschrijving van ieder bouwplan worden getoetst aan het Bouwbesluit. Daarnaast wordt tevens de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld.
Een woning met Woningborg Garantie geeft u de volgende zekerheden:
● Als de bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat,
zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Als afbouw niet mogelijk is, dan wordt u door Woningborg schadeloosgesteld.
● Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming; de bouwonderneming garandeert
de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
● De bouwonderneming is verplicht om een (koop-/) aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken.
Dit modelcontract vormt de basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit contract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonder- neming evenwichtig vastgelegd.
● Als er geschillen ontstaan over de kwaliteit van de woning tussen koper en de bouwonderneming na oplevering van de woning, dan kunt u een beroep doen op bemiddeling door Woningborg.
   38   39   40   41   42